عشق !

1392/09/6 12:13

نویسنده : فائزه عطائی
تو هر لحظه ممکن است با بروز حادثه ای کوچک نا خود آگاه شوی ! کافی است کسی پا روی کفشت بگذارد ،کافی است کسی به تو تنه بزند یا توهین کند و یا با خشم به تو نگاه کند تا نا خود آگاه شوی ! کافی است زنی زیبا از کنارت بگذرد ...!

خود آگاهی تو چندان زیاد نیست ... تو در درون خود قاره ی پهناور نا خودآگاهی را داری که باید دگرگونش کنی!

آنگاه که همه ی وجود تو خودآگاه شود ، آنگاه که هیچ چیز نتواند تو را نا خود آگاه کند و حتی در خواب عمیق نیز خودآگاهی تو در صحنه باقی بماند به خانه می رسی وگرنه در سرگردانی به همه جا می رسی مگر به خانه !

خدا را نمیتوان ثابت کرد ! امکان مطرح ساختن هیچ بحثی در موافقت یا مخالفت با خدا وجود ندارد ! اما اگر خودآگاهی تو شروع به بالیدن کند ، خدا را احساس خواهی کرد ...
با رشد بیشتر خود آگاهی ، در نگاه تو جسم و ماده ناپدید میشود و جهان چهره ای الهی به خود می گیرد !

جهان به این دلیل ماده به نظر می رسد که تو خودت را جسم و ماده می انگاری ! اگر خودت را یک جسم و ماده بینگاری دنیا نیز مادی خواهد بود و هیچ خدایی وجود نخواهد داشت !

اگر در اوج خودآگاهی قرار بگیری دنیای مادی ناپدید و همه چیز الهی میشود ...

این تجربه ی نهایی حقیقت ، عشق و شادمانی است !

پ.ن: دلم از خیلیا گرفته اما همینکه مطمئنم یکی هست که از دور برام دست تکون میده کافیه 
دیدگاه ها : () 
برچسب ها: عشق ، مراقبه اوشو ، خدا ، متن زیبا ،
enzymes
1392/10/26 22:17
بزرگ ترین زیست شناس تکاملی جهان که شاگرد پایگذار رشته اکولوژی رفتار هست.نظریاتش درباره خدا از دید زیستی رو بخونید شاید به دردتون بخوره.فقط اگه میرید طرف نظریه هاش ممکنه کلا زندگیتون و عقایدتون نسبت به خدا و جهان عوض بشه.ولی کاملا از کتاباش معلومه که نابغست. ضمنا شما کلا :دی براتون حکم پایانگر جمله رو داره؟تا نزاریتش جمله کامل نمیشه نه؟ :دی
پاسخ فائزه عطائی : باشه دوست دارم باهاش آشنا شم :دی
نه نمیشه :دی
=)))
Unknown
1392/09/6 23:44
عشق چیست؟
-احساسی فرامادی در ورای جسم مادی

ناخودآگاه چیست؟
-وجودی فرا مادی در ورای جسم مادی

و عشق ناخودآگاه چیست؟
-احساسی فرامادی در بطن وجودی فرامادی

جوشش عشق در وجود هرکسی نسبت به هرچه که باشد آن را به وی میرساند
به یاد داشته باش:
ابعاد مادی جهان آفرینش هیچگاه توانایی مانع شدن در برابر احساسات فرامادی را ندارد
پاسخ فائزه عطائی : I Hope